Eğitim Fakültesi

Matematik Uygulama Programı Bahar 2021

Matematik Uygulama Programı Bahar 2021

Matematik Uygulama Programı
MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Online Uygulama Okulu 
Matematik Uygulama Programı
(11 Mart 2021-29 Nisan 2021)

    

Bu Proje Avustralya Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir.
 

Değerli Veliler ve Sevgili Öğrenciler, 
 

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulda Üniversite Modelini okul-üniversite işbirliğine dayalı olarak 2014 yılından beri yürütmektedir. Bu kapsamda sadece yetiştirdiği öğretmen adayları değil, tüm öğretim görevlileri de öğretmenlik deneyimine sahiptir. Eğitim fakültemiz araştırmacı öğretmen yetiştirmeyi de ilke edinmiştir. Deneyimli öğretim üyesi kadrosu ile yapılandırmacı bir bakış açısıyla öğretmen adaylarını yetiştirmeye devam etmektedir. 
Okulların kapalı olduğu bu kriz döneminde (Covid-19 nedeni ile) evde kalan özellikle Devlet okulunda öğrenim gören çocuklarımızın eğitim-öğretim ihtiyacını önemsiyoruz. Bu kapsamda yapılandırmacı ve ters yüz eğitim yaklaşımı (flipped learning) odaklı bir matematik programının uygulamasını yapmayı hedeflemekteyiz. 

Uygulama Okulu Öğretim Üyeleri ve Elemanları:
Doç Dr. Zelha Tunç-Pekkan, MEF Üniversitesi Mat. Öğrt. Blm. Dekan Yardımcısı
Doç Dr. R. Didem Taylan, MEF Üniversitesi Mat. Öğrt. Blm. Bölüm Başkanı
Dr.  Öğr. Üy. İbrahim Burak Ölmez , MEF Üniversitesi Mat.Öğrt.Blm. Öğretim Üyesi 
Bengi Birgili, MEF Üniversitesi Mat. Öğrt. Blm. Araştırma Görevlisi
Aylin Engin,  Matematik Öğretmeni, MEF Okulları (İzinli), Ulus
Berna Güçlücan, Matematik Öğretmeni, MEF Okulları, Ulus
Semra Sayım, Matematik Öğretmeni,  MEF Okulları, Bahçeşehir

Uygulama Okulu Öğrenci Asistanları:
Özlem Kayıtmaz, MEF Üniversitesi Mat. Öğrt. Blm. öğrencisi  [4. sınıf sorumlusu]
Gizem Ünal, MEF Üniversitesi Mat. Öğrt. Blm. öğrencisi   [5. sınıf sorumlusu]
Işıl Öztürk, MEF Üniversitesi Mat. Öğrtm. Blm. öğrencisi  [6. sınıf sorumlusu]
İletişim için: mathonline@mef.edu.tr   adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Mailde konunun hangi sınıf seviyesi (4., 5., ya da 6. sınıf) ilgili olduğunu belirtirseniz sizlere daha iyi ve daha hızlı şekilde yardımcı olunacaktır.

Online Uygulama Okulunda Kimler var? 
Online Uygulama Okulumuzda Bahar 2021 Matematik Programı Uygulaması için MEF Üniversitesi ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programından 28 öğrencimiz öğretmenlik yapmakta olup, onlara 7 öğretim elemanı destek olmaktadır. Matematik dersine yapılandırmacı bir bakış açısıyla aktif öğrenme yaklaşımı ile Türkiye’nin farklı illerinden katılım sağlayan ortaokul 4., 5. ve 6. sınıf seviyesindeki  97 öğrenci katılıyor. 8 hafta süren dersler, haftada 80 dakika yapılıyor. Online derslerde lisans 4. sınıf seviyesinden 2 öğretmen adayı ana öğretmen olarak, lisans 3. sınıf ve bazen lisan 1. ya da 2. sınıf seviyesinden 3 öğretmen adayı yedek öğretmen olarak hazır bulunur. Derslerde ayrıca en az bir üniversite öğretim elemanı bulunur. Program 11 Mart 2021 - 29 Nisan 2021 arasında yapılmaktadır. 

Okulun Çalışma Sistemi: 
Okul başlamadan önce, öğretim üyeleri Güz 2020 döneminde ikinci kez gerçekleştirilen online uygulama okulunun sonuçlarını ve öğretim süreçlerini değerlendirdi. “Online uygulama okulunu ve programını nasıl daha iyi tasarlayabiliriz?” sorusunu takiben birer öğretim tasarımcısı olarak çalıştı. Hem öğretmenlik deneyiminde  hem de matematik eğitimi alanında çok deneyimli olan üniversite öğretim üyelerimizle her seviye için MEB’in matematik branşındaki bahar dönemi  programları ile paralellik gösteren bir konu planlaması oluşturuldu. Bu planlama yapılırken öğretim üyeleri mentor öğretmenler ve öğretmen adayları ile çalışır. Okulun bu seneki matematik öğretim programı bu çerçevede çizildi. Örneğin,  5. sınıfta bir hafta “Kesirler ile İşlemler” konusu işlenecektir. 
Online Uygulama Okulu Matematik Programında her sınıfta 10-15 öğrenci olacak şekilde toplam 5 sanal sınıfımız vardır.  

Öğretmen adayları üniversite öğretim elemanlarının desteği ve yönlendirmesi ile 'yapılandırmacı' ders planlarını hazırlamaktadır. Öğretmen adayları bir sonraki haftanın planını hazırlar ve online toplantıya getirir. Perşembe sabahları yapılan bu toplantılarda o seviyeye atanan mentor öğretmen ders planlarını inceler, kritik düşündürücü sorular sorarak öğretmen adayının yapılandırmacı bakış açısıyla en iyi dersi nasıl anlatacağının geri bildirimini verir.  Bir hafta sonra ders planlarının revizeleri tekrar gözden geçirilerek son şekli verilir. Her ders sonrası aynı gün içerisinde kısa değerlendirme toplantıları yapılır. Sonrasında da bütün grubun katıldığı değerlendirme toplantıları olur. Bu toplantılar sayesinde hem günün ve derslerin değerlendirmesi yapıyoruz hem de yeni derslere hazırlanıyoruz. Döngü bu şekilde işlemektedir.

Programın çıktıları: 
Hem dönem içinde velilerden aldığımız e-mailler hem de dönem sonunda öğrencilerin ve velilerin görüşlerini aldığımız online uygulama okulu değerlendirme anketlerinden edindiğimiz bilgiye dayanarak  çok fazla olumlu geri bildirim gelmektedir. Çocukların matematiği sevmeleri ve MEF Üniversitesi öğretmen adaylarının çocuklara 'matematiği' sevdirmeleri amaçlanmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşımlarla, çocuklara düşünme fırsatları vermek ve bu fırsatlar içinde 'matematiği' kullanmak temel hedeflerimiz arasındadır. 
Uygulama Okulumuzdaki öğretmen adayları genellikle 3., ve 4. sınıf üniversite öğrencileridir. Üniversite öğrencilerimizin kendi aralarındaki etkileşimi artmakla beraber, 'öğrenme ortamlarının' bu şekilde yapılandırılmasından çok memnunlar.
 
Youtube Kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.  
Twitter: @mef_online_lab
Instagram hesabına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
Facebook hesabına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
2021 Bahar Dönemi Velilerden Gelen Geri Dönütlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Bahar 2021 Dönemi Konu Tabanlı Haftalık Planlama 

 

Sınıf

11 

Mart 2021

18 Mart 2021

25 Mart 2021

Nisan 2021

Nisan 2021

15 Nisan 2021

22 Nisan 2021

29 Nisan 2021

4. Sınıf

Bileşik kesir, tam sayılı kesir

Birim kesirleri karşılaştırma ve sıralama. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirleme.

Kesirler ile toplama çıkarma işlemleri. 

Geometrik cisim ve şekiller 

Küpler 

Açılar

Uzunluk ölçme ve çevre

Grafik okuma

5. Sınıf

Kesirlerle İşlemler

Kesirlerle Problemler

Ondalık Gösterim

Yüzdeler

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

Üçgen ve Dörtgenler

Üçgen ve Dörtgenler (Çevre ve Alan )

Veri Toplama ve Değerlendirme

6. Sınıf

Tam Sayılar

Kesirlerle  işlemler

toplama çıkarma

Kesirlerle işlemler

çarpma bölme

Oran

Cebirsel İfadeler

Üçgenin Alanı

Paralelkenarın Alanı

Veri Toplama, Değerlendirme ve Veri Analizi

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x