Eğitim Fakültesi

Matematik Uygulama Programı Güz 2020

Matematik Uygulama Programı

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Uygulama Okulu 

Matematik Uygulama Programı
(22 Ekim 2020-24 Aralık 2020)

     

Proje Avustralya Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir.


Değerli Veliler ve Sevgili Öğrenciler, 

 

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulda Üniversite Modelini okul-üniversite işbirliğine dayalı olarak 2014 yılından beri yürütmektedir. Bu kapsamda sadece yetiştirdiği öğretmen adayları değil, tüm öğretim görevlileri de öğretmenlik deneyimine sahiptir. Eğitim fakültemiz araştırmacı öğretmen yetiştirmeyi de ilke edinmiştir. Deneyimli öğretim üyesi kadrosu ile yapılandırmacı bir bakış açısıyla öğretmen adaylarını yetiştirmeye devam etmektedir. 


Okulların kapalı olduğu bu kriz döneminde (Covid-19 nedeni ile) evde kalan özellikle Devlet okulunda öğrenim gören çocuklarımızın eğitim-öğretim ihtiyacını önemsiyoruz. Bu kapsamda yapılandırmacı ve ters yüz eğitim yaklaşımı (flipped learning) odaklı bir matematik programının uygulamasını yapmayı hedeflemekteyiz.
 

Uygulama Okulu Öğretim Üyeleri ve Elemanları:

     Doç Dr. Zelha Tunç-Pekkan, MEF Üniversitesi Mat. Öğrt. Blm. Dekan Yardımcısı
     Doç Dr. R. Didem Taylan, MEF Üniversitesi Mat. Öğrt. Blm. Bölüm Başkanı
     Bengi Birgili, MEF Üniversitesi Mat. Öğrt. Blm. Araştırma Görevlisi
     Dr.  İbrahim Burak Ölmez , MEF Üniversitesi Mat.Öğrt.Blm. Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi 
     Aylin Engin,  Matematik Öğretmeni, MEF Okulları (İzinli), Ulus
     Berna Güçlücan, Matematik Öğretmeni, MEF Okulları, Ulus
     Semra Sayım, Matematik Öğretmeni,  MEF Okulları, Bahçeşehir

   Uygulama Okulu Öğrenci Asistanları:

    Özlem Kayıtmaz, MEF Üniversitesi Mat. Öğrt. Blm. öğrencisi  [4. sınıf sorumlusu]
    Gizem Ünal, MEF Üniversitesi Mat. Öğrt. Blm. öğrencisi   [5. sınıf sorumlusu]
     Işıl Öztürk, MEF Üniversitesi Mat. Öğrtm. Blm. öğrencisi  [6. sınıf sorumlusu]
     İletişim için: mathonline@mef.edu.tr  adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

    Mailde konunun hangi sınıf seviyesi (4., 5., ya da 6. sınıf) ilgili olduğunu belirtirseniz sizlere daha iyi ve daha hızlı şekilde yardımcı olunacaktır.

Online Uygulama Okulunda Kimler var? Online Uygulama Okulumuzda Güz 2020 Matematik Programı Uygulaması için 43 üniversite öğrencimiz çalışmakta, onlara 7 öğretim elemanı destek olmaktadır. Matematik dersine yapılandırmacı bir bakış açısıyla aktif öğrenme yaklaşımıyla katılım sağlamak isteyen 311 öğrenci katılıyor. Haftada 1 ders yapılıyor.Canlı derslerde 2 öğretmen adayı ve 1 yedek öğretmen hazır bulunur. Derslerde ayrıca en az bir üniversite öğretim elemanı bulunur.

 

Program 22 Ekim - 24  Aralık 2020 arasında yapılmaktadır. 

Okulun Çalışma Sistemi: Okul başlamadan önce, öğretim üyeleri Bahar 2020 döneminde ilk kez gerçekleştirilen online uygulama okulunun sonuçlarını ve öğretim süreçlerini değerlendirdi. “Online uygulama okulunu ve programını nasıl daha iyi tasarlayabiliriz?” sorusunu takiben birer öğretim tasarımcısı olarak çalıştı. Hem öğretmenlik deneyiminde  hem de matematik eğitimi alanında çok deneyimli olan üniversite öğretim üyelerimizle her seviye için MEB’in Matematik branşındaki Güz dönemi  programları ile paralellik gösteren bir konu planlaması oluşturuldu. Bu planlama yapılırken öğretim üyeleri mentor öğretmenler ile çalışır. Okulun bu seneki matematik öğretim programı bu çerçevede çizildi. Örneğin,  5. sınıfta bir hafta “Doğal Sayılar ile Toplama-Çıkarma” konusu işlenecektir. 5 sınıfımız vardır. Öğretmen adayları üniversite öğretim elemanlarının desteği ve yönlendirmesi ile 'yapılandırmacı' ders planlarını hazırlamaktadır. Öğretmen adayları bir sonraki haftanın planını hazırlar ve online toplantıya getirir. Perşembe sabahları yapılan bu toplantılarda o derse atanan öğretim üyesi ve mentor öğretmen ders planlarını inceler, kritik düşündürücü sorular sorarak öğretmen adayının yapılandırmacı bakış açısıyla en iyi dersi nasıl anlatacağının geri bildirimini verir.  Bir hafta sonra ders planlarının revizeleri tekrar gözden geçirilerek son şekli verilir. Her ders sonrası aynı gün içerisinde kısa değerlendirme toplantıları yapılır. Sonrasında da bütün grubun katıldığı değerlendirme toplantıları olur. Yeni derslere hazırlanıyoruz. Döngü bu şekilde işlemektedir.

Programın çıktıları: Velilerden çok fazla olumlu geri bildirim gelmektedir. Çocukların matematiği sevmelerini ve MEF Üniversitesi öğretmen adaylarının çocuklara 'matematiği' sevdirmeleri amaçlanmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşımlarla, çocuklara düşünme fırsatları vermek ve bu fırsatlar içinde 'matematiği' kullanmak temel hedefleri arasındadır. 

Uygulama Okulumuzdaki öğretmen adayları genellikle 1., 3., ve 4. sınıf üniversite öğrencileridir. Üniversite öğrencilerimizin kendi aralarındaki etkileşimi artmakla beraber, 'öğrenme ortamlarının' bu şekilde yapılandırılmasından çok memnunlar.

 

Youtube Kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.  

Twitter: @mef_online_lab

Instagram hesabına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Facebook hesabına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2020 Bahar Dönemi Velilerden Gelen Geri Dönütlere buradan ulaşabilirsiniz. 


Konu Tabanlı Planlama
Sınıf 22.10.20 05.11.20 12.11.20

19.11.20
 
26.11.20 03.11.20 10.12.20 17.12.20

24.12.20

4. Sınıf TANIŞMA Doğal sayılar (Okuma - Yazma - Çözümleme) Doğal Sayılar (Yuvarlama - Sıralama)

Doğal Sayılar (Toplama - Çıkarma - Zihinden İşlemler)

Doğal Sayılar (Çarpma İşlemi)
 
Doğal Sayılar (Bölme İşlemi) Doğal Sayılar (Problemler Karma) Kesirler (Basit Kesri tanır ve modelle gösterir)
 
Kesirler (Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar)
5. Sınıf TANIŞMA Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler (Toplama-Çıkarma-zihinden stratejiler) Doğal Sayılarla İşlemler (Çarpma-Bölme-zihinden stratejiler) Doğal sayılarla işlemler (verilmeyen öğeleri bulma- parantezli işlemler-problemler ) Kesirler(Birim Kesirleri sayı doğrusunda gösterme-sıralama) Kesirler (Sadeleştirme-genişletme-sıralama) Kesirler (Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını bulma) Kesirlerle İşlemler
6. Sınıf TANIŞMA Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılarla İşlemler (Problemler) Çarpanlar ve Katlar Çarpanlar ve Katlar (Bölünebilme Kuralları “2 ile ,3 ile,4 ile”) Çarpanlar ve Katlar (Bölünebilme Kuralları “5 ile, 6 ile, 9 ile, 10 ile”) Çarpanlar ve Katlar (Asal Sayı) Çarpanlar ve Katlar(Ortak Kat-Ortak Bölen) Kümeler

 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x