Eğitim Fakültesi

Okulda Üniversite ve DERSDEM Birebir

Okulda Üniversite ve DERSDEM Birebir

Okulda Üniversite Nedir?

Öğretmen eğitimi, bilimsel araştırmanın, bilgi ve teori üretiminin merkezi olan üniversiteler ile işbirliği içinde öğretmenlik mesleğinin icra edildiği “gerçek işyeri” olan okullarda verilmelidir. “Okulda Üniversite”, öğretmen eğitimi için uygulama yoğun geleneksel çırak-kalfa-usta modeliyle, bilime dayalı modern örgün eğitimi birleştiren ve teoriyle uygulamayı kaynaştıran bir model olarak tasarlanmıştır. Bu modelde, üniversiteler ve okullar; öğretmen adaylarının uluslararası standartlarda eğitimi, öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin mesleki gelişimi, öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğretmen adaylarının karşılaşılan eğitim sorunları üzerinde araştırmalar yapması ve en önemlisi de okullardaki öğrenci başarısının artması için işbirliği yapacaktır.

Dekanın Okulda Üniversite Mesajı

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesine hoş geldiniz. “İlk”leri ve “en”leri yaşamak, “ilk”lerden ve “en”lerden olmak için en doğru seçimi yaptınız. Dünya ile konuşmak, dünya ile çalışmak ve dünya ile yarışmak için en doğru yerdesiniz. Yüreğiniz, ırkı, dili ve dini ne olursa olsun her renkten insanı sevecek kadar yüceyse, farklılıkları ne olursa olsun bütün çocukları seviyorsanız aramıza hoş geldiniz. “Eğitim değişimdir, herkes öğrenebilir, herkes değişebilir, insanı değiştirmek evreni değiştirmektir” diyorsanız en doğru mesleği seçtiniz. İnsanlar eşit olsun istiyorsanız, “eğitim, eşit doğmayanları eşitler” diyorsanız aramıza hoş geldiniz. Çocukların mutlu olması, kardeşçe büyümesi, ülkesini sevmesi, doğayı koruması, demokrasiyi öğrenmesi, bilgili, becerili ve erdemli olması ve daha güzel bir dünya kurması için eğitimci olmak istiyorsanız sizi kutluyorum. Her bakımdan gelişmek, mesleğinizde en iyi olmak ve dünyaya meydan okumak için MEF Üniversitesi’ne hoş geldiniz.

MEF’e gelmekle en doğru seçimi yaptınız çünkü biz dünyayı değiştireceğiz. Uluslararası standartlara göre en iyi biz olacağız, en iyi siz olacaksınız, lider olacaksınız ve Türkiye’yi çağdaş medeniyetin üstüne taşıyacaksınız. Hep birlikte daha eşit, daha adil, daha demokratik ve daha güzel bir dünya kuracağız. Başlamak için hazırız. Öğretim üyelerimizin hemen tamamı yurt dışından doktoralı, mesleki deneyimi olan akademisyenler. Müfredatımız ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliklere olduğu kadar bireysel ilgi ve yeteneklere de duyarlı. Modern öğretim yöntemlerimiz sizi öğrenme sürecinin lideri yapıyor. Araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak öğreniyorsunuz. Eğitimcinin eğitimi için teori ve pratiği dengeleyen ve kaynaştıran, okul ortamında öğretim üyesini, öğretmeni ve öğretmen adayını araştırma, deneyim ve gelişim için bir araya getiren Okulda Üniversite Modelini uyguluyoruz. Eğitimcinin eğitiminde “ilk”leri ve “en”leri başarmak, bir Türkiye markası yaratmak, sadece bizim eğitimcilerimiz değil bütün eğitimciler en iyi şekilde yetişsin, sadece bizim çocuklarımız değil bütün çocuklar en iyi şekilde eğitilsin ve dünya daha güzel olsun diye tasarladığımız bu modeli tercih ettiğiniz için size kutluyorum, aramıza hoş geldiniz.

 

Okulda Üniversite Staj Deneyimi

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak öğretmenlik ve psikolojik danışmanlık eğitimi için Okulda Üniversite adını verdiğimiz bir model uygulamaktayız. Bu modele göre öğretmenlik ve psikolojik danışmanlık eğitimi, eğitim fakültesi ve okulların yoğun iş birliği ile yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ilk yıl haftada yarım gün, ikinci yıl haftada 1 gün, üçüncü yıl haftada 2 gün, son sınıfta ise haftada 3 tam gün okullarda uygulama yapmaktadır. Staj derslerimiz 3. Sınıfta başlamakta öğretmen adayı öğrencilerimiz 3. sınıfta öğretmen /psikolojik danışman yardımcısı, 4. sınıfta ise aday öğretmen/psikolojik danışman adayı olarak iş birliği yapılan okullarda staj yapmaktadır. Staj takvimi üniversitenin değil, okulların takvimine göredir.
 
Okulda Üniversite Modeli’nin altı temel amacı vardır. Uyguladığımız modeli, her öğretim yılı sonunda bu temel amaçlara göre değerlendirmekte ve paydaşlardan geri bildirim almaktayız. Modelimizin amaçları özetle aşağıdaki gibidir.

(1) Bilgili, becerili ve erdemli öğretmenler yetiştirmek: Ulusal ve uluslararası standartlara göre kendi alanında en iyi şekilde yetişmiş, farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencileri eğitebilen ve onları dünya ile konuşacak, dünya ile çalışacak ve dünya ile yarışacak şekilde hazırlayan bilgili, becerili ve erdemli öğretmenler yetiştirmek.
 
(2) İş birliği yapılan okullardaki öğrenci başarısını artırmak: Öğretmen adaylarının Öğretmen Yardımcısı ve Aday Öğretmen olarak iki yıl süreyle ihtiyacı olan öğrencilere ders çalıştırmasını sağlayarak okullardaki öğrenci başarısını artırmak.
 
(3) Öğretim üyelerinin mesleki gelişimini sağlamak: Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin periyodik olarak öğretmenlik/psikolojik danışmanlık deneyimlerini yenilemesini sağlamak, öğretmenlik formasyonu olmayan Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin iki yıl içinde bu formasyonu kazanmasını temin etmek.
 
(4) Öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamak: Hizmet içi eğitim programlarıyla mevcut öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak, deneyimli ve başarılı öğretmen ve yöneticilerin Uygulama Öğretmeni, Öğretim Görevlisi ve benzeri görevler üstlenerek öğretmen eğitimine katkı sağlamasını temin etmek.
 
(5) Yerel eğitim sorunlarına bilimsel çözümler üretmek: Öğretim üyelerinin, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğretmen/psikolojik danışman adaylarıyla iş birliği yaparak yerel eğitim sorunlarını araştırmasını ve uygulanabilir yenileşme projeleri geliştirmesini sağlamak.
 
(6) Öğretmen eğitiminde bir Türkiye markası yaratmak: Ulusal ve uluslararası standartlara göre en iyi öğretmenleri yetiştiren, öğretmen eğitimi alanında ulusa ve insanlığa hizmet eden, küresel ölçekte model alınan bir Türkiye markası yaratmak.
 

 

Pandemi Sürecinde DERSDEM BİREBİR | Ders Çalıştırma Projesi

MEF Eğitim Fakültesi’nin birinci sınıfta zorunlu Eğitim Bilimlerine Giriş dersi vardır. Bu dersi alan her MEF Eğitim Fakültesi öğrencisi, akademik desteğe ihtiyacı olan fakat bu desteğe sosyo ekonomik nedenlerden ulaşamayan bir (veya birkaç) ilkokul, ortaokul veya lise öğrencisine 25 saat ders çalıştırarak toplum hizmeti yapmakla yükümlüdür. MEF Okulda Üniversite Kulübü DERSDEM BİREBİR Ders Çalıştırma Projesinin amacı, MEF Eğitim Fakültesi öğrencileri ile desteğe ihtiyacı K12 öğrencilerini buluşturarak K12 öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve üniversite öğrencilerinin topluma karşılıksız katkıda bulunma ve paylaşma gibi değerleri yaşayarak kazanmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda MEF Okulda Üniversite Kulübü yalnızca MEF Eğitim Fakültesi’nden değil, diğer bütün fakülte ve üniversitelerden de gönüllü kabul ederek mümkün olan en çok sayıda K12 öğrencisine ulaşmaya çalışmaktadır. 

2014, MEF Okulda Üniversite Kulübü’nün üniversite öğrencilerini K12 öğrencileriyle buluşturarak ilk gönüllü derslerini başlattığı seneydi. Bugüne kadar yüzlerce üniversite öğrencisi binlerce ilkokul ve ortaokul öğrencisine bir karşılık beklemeden ders çalıştırdı. Altı yıl boyunca üniversiteli öğrenciler ve K12 öğrencileri okullarda buluştu ve derslerini sınıflarda gerçekleştirdi. 

Üniversite öğrencilerinin öğretme ve K12 öğrencilerinin öğrenme heyecanını okul çatıları altında bir araya getiren bu dersler ile enerjimiz her zaman canlanmaya ve büyümeye devam etti. Futbolu çok seven ama ders işlerken yeterince odaklanamayan öğrencisini “İyi dinlersen ders aralarında futbol oynayabiliriz.” sözleriyle daha iyi bir öğrenci olmaya teşvik eden, öğrencilerinin başarısını artırmak için materyaller ve oyunlar tasarlayan, öğrencilerine kitap hediye eden üniversiteli gönüllülerimiz; kendisine ders çalıştıran üniversite öğrencisine şiir yazan, sınıfta sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması düzenleyen K12 öğrencilerimiz oldu. 

COVID-19’un ülkemizi de açıkça tehdit etmeye başlamasıyla birlikte MEB, okulların kapatılmasına ve uzaktan eğitime başlanmasına karar verdi. Bu kararlar, üniversite ve K12 öğrencilerimizin dersleri için artık okullarda buluşamayacağı anlamına geliyordu fakat toplamda dört ay sürmesi planlanan derslerin henüz yarısına gelinmişti. Üniteler ve konular yarım kalmış, öğretilecek ve öğrenilecekler henüz bitmemişti. Derslerin her şeye rağmen devam etmesi gerekiyordu. MEF Okulda Üniversite Kulübü olarak bunu sağlamak için harekete geçtik ve MEF Üniversitesi Blackboard ekibinin desteği ile Blackboard çevrimiçi eğitim platformunda biz de yerimizi aldık.

Üniversite ve K12 öğrencilerimiz Blackboard linkleri aracılığıyla çevrimiçi ortamda buluşmaya ve ders yapmaya başladılar. 2014, yüz yüze derslerin başladığı tarihti, 2020 ise ilk çevrimiçi derslerimizin gerçekleştirildiği tarih oldu. 

16 Marttan beri devam eden çevrimiçi dersler kapsamında üç farklı fakülte ve iki farklı üniversiteden 48 üniversite öğrencisi 334 ders verdi. Verilen dersler arasında Türkçe, İngilizce, Matematik ve Sosyal Bilgiler yer alıyor. Ders çalıştırmak için Kulübümüzde gönüllü olan üniversite öğrencilerinin sayısı karantina sürecinde 43’ten 48’e, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin sayısı ise 56’dan 108’e ulaştı. Bu zor zamanda da üniversite öğrencilerimizin çabaları ve K12 öğrencilerimizin istekliliği sayesinde enerjimiz canlanmayı ve büyümeyi hiç bırakmadı. Değişen tek şey, okul çatıları altında bir araya getirdiğimiz ve beslediğimiz öğretme ve öğrenme heyecanının çevrimiçi bir platforma taşınması oldu.

Okulda Üniversite Kulübü

 
 Biz Kimiz?
 
MEF Eğitim Fakültesi’nde Eğitim Bilimlerine Giriş dersi bütün öğrencilerin alması gereken zorunlu bir derstir. Bu dersi alan her MEF Eğitim Fakültesi öğrencisi, akademik desteğe ihtiyacı olan fakat bu desteğe sosyo ekonomik nedenlerden dolayı ulaşamayan bir (veya birkaç) ilkokul, ortaokul veya lise öğrencisine 25 saat ders çalıştırarak toplum hizmeti yapmakla yükümlüdür.

MEF Okulda Üniversite Kulübü tarafından yürütülen DERSDEM BİREBİR Ders Çalıştırma Projesi’nin amacı, MEF Eğitim Fakültesi öğrencileri ile desteğe ihtiyacı olan K12 öğrencilerini buluşturarak K12 öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve üniversite öğrencilerinin topluma karşılıksız katkıda bulunma ve paylaşma gibi değerleri yaşayarak kazanmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda MEF Okulda Üniversite Kulübü yalnızca MEF Eğitim Fakültesi’nden değil, diğer bütün fakülte ve üniversitelerden de gönüllü kabul ederek mümkün olan en çok sayıda K12 öğrencisine ulaşmaya çalışmaktadır. MEF Okulda Üniversite Kulübü 2014 yılı güz döneminde üniversite öğrencileri ile K12 öğrencilerini buluşturarak ilk gönüllü DERSDEM derslerini başlattı. Bugüne kadar yüzlerce üniversite öğrencisi binlerce ilkokul ve ortaokul öğrencisine bir karşılık beklemeden ders çalıştırdı. Altı yıl boyunca üniversiteli öğrenciler ve K12 öğrencileri okullarda buluştu ve derslerini sınıflarda gerçekleştirdi.

 

Okulda Üniversite Kulübü 2019 Baharından 2020 Yazına; 248 Gönüllü (3 farklı şehir, 10 farklı üniversite, 27 farklı bölüm ve 2 farklı lise), 392 öğrenciye (7 farklı devlet okulu) 5115 saat ders (4356 saat yüzyüze, 759 saat online) çalıştırdı. 


DETAYLI BİLGİ İÇİN WEB SAYFASINI ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ

https://sites.google.com/view/okuldauniversitekulubu/anasayfa?authuser=0 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x